zondag 23 december 2007

www.natuurparels.nl
Natuurparels is een netwerk van particuliere natuurbeheerders met als doel de kwaliteit, erkenning en herkenning van particuliere natuur te vergroten. (www.natuurparels.nl)
Op 12 december 2007 is de nieuwe huisstijl van Natuurparels bekend gemaakt op landgoed Anderstein. De eerste 23 terreineigenaren ontvingen het nieuwe opstellingsbord dat is te bestellen bij Natuurparels.

------------------------------------------------------------------------------------------------


PERSBERICHT
27 maart 2007

Nieuw Netwerk Particuliere Natuurparels
Initiatief van SBNL voor professionalisering particulier natuurbeheer


De Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) heeft maandag 27 maart een netwerk opgericht voor particulieren, die natuur beheren. Het is het eerste landelijke netwerk voor deze groep nieuwe natuurbeheerders. Zij hebben ingehaakt op het streven van de overheid om in Nederland 42.000 hectare nieuwe natuur te realiseren op landbouwgrond.

Het nieuwe netwerk is uniek. Het treedt naar buiten onder de naam Netwerk Particuliere Natuurparels. De deelnemers bestaan uit innovatieve voorlopers, die hun positie willen versterken vanuit een landelijke koepel. Ze hebben weerklank gevonden bij SBNL, de organisatie die zich sterk maakt voor particuliere en agrarische natuur en natuurbeheer. Er is een voorbereidingsgroep gevormd die zich in de komende weken buigt over de verdere strategie en over samenwerking met andere organisaties. De voorbereidingsgroep bestaat uit Michael Duintjer (landgoedeigenaar), Piet Kome (boer en natuurbeheerder) en Willie Oosterveld (boer en partner in een grote vennootschap voor particulier natuurbeheer)

SBNL maakt zich al geruime tijd sterk voor professionalisering van particulier natuurbeheer. Dit vanuit de gedachte dat de professionele particulier – mits goed ondersteund - niet hoeft onder te doen voor een natuurorganisatie. Uit gesprekken met innovatieve voorlopers blijkt behoefte aan een bundeling van krachten. Dit signaal is vooral te horen bij de meer professionele beheerders met hoogwaardige natuur in eigendom en ambities op het gebied van natuurkwaliteit en ondernemerschap.

Particuliere Natuurparels
Particuliere Natuur is door het hele land te vinden op landgoederen, bij agrariërs en bij andere grondeigenaren. Vaak van hoge kwaliteit en diversiteit. SBNL betitelt ze als “Particuliere Parels”. Daaruit is ook de naam van het netwerk ontstaan.
Het netwerk heeft flinke ambities voor het komende jaar. Met de innovatieve voorlopers is een aantal ambities vastgesteld, waaronder:
· Aandacht voor de kwaliteit van het beheer. Particuliere beheerders hebben behoefte aan kennis en middelen voor beheer, ecologische begeleiding en inrichting van natuur.
· Het vergroten van de herkenning en erkenning van particulier natuurbeheer, zowel beleidsmatig als bij het brede publiek.
· Het verwerven van draagvlak bij het bedrijfsleven door bijvoorbeeld mede-investeerder te worden bij particuliere natuurontwikkeling.
· Benutten van ervaringskennis. Via het opzetten van een kennisnetwerk kan de unieke ervaringskennis die particuliere beheerders in vele jaren hebben opgebouwd, worden benut en verspreid.

Het Netwerk Particuliere Natuurparels bundelt de krachten van zowel individuele particuliere natuurbeheerders als van samenwerkingsverbanden die vanuit een stichting, vereniging, vennootschap of andere rechtsvorm de ontwikkeling en het beheer van natuur oppakken.

Wie op de hoogte willen blijven over ontwikkelingen rond het Netwerk Particuliere Natuurparels kan zich aanmelden via info@sbnl.nl

zaterdag 1 december 2007

Website wordt weer verandert!

De website wordt op dit moment weer verbetert en geoptimaliseerd, dat betekent dat de teksten en dergelijke op het moment niet up to date zijn, sorry voor dit ongemak!

woensdag 21 november 2007

Presentatie Velp 29 november

29 november: Manifestatie Samen voor Natuur 2007

SBNL, Nationaal Groenfonds en Hogeschool van Hall Larenstein organiseren dit jaar op 29 november de manifestatie ‘Samen voor Natuur’. Dit jaar onder het thema: “ De bindende kracht van het klimaat”. Met lezingen, een informatiemarkt en een plenair middagprogramma wordt over dit thema geïnformeerd en gediscussieerd.
‘Samen voor Natuur’ is een interactief platform voor alle betrokkenen bij behoud en realisatie van natuur en landschap en wil samenwerking stimuleren en ondersteunen.


Op deze dag zullen wij een presentatie geven over ons bedrijf en het natuurgebied "Het Andersche Diep" (onderdeel van de Drentse Aa).

Als u deze presentatie wilt bijwonen dan verwijzen wij u graag door naar: http://www.samenvoornatuur.nl/html/samen_voor_natuur_2007.html

maandag 19 november 2007

Natuurkoe.nl ONLINE

Hallo allemaal!

Zoals jullie de afgelopen maanden konden zien waren wij druk bezig met het updaten van onze website...

Op korte termijn zal de website online staan en kan iedereen ons bedrijf eens bekijken.
We zullen de website regelmatig bijwerken met nieuwtjes, foto's, en andere leuke info.

Wij hopen dat we door middel van deze site duidelijk kunnen maken wat we als natuurkoe.nl proberen te bereiken.


mvg Jos Ubels