Nieuws

maandag 29 mei 2017

maandag 2 november 2009

Ook natuurkoe.nl is één van de tien voorbeeld bedrijven van Nederland!

LNV en LTO presenteren manifest; grotere rol voor boer bij aanleg en beheer natuur
Persbericht | 12-10-2009

Boeren moeten meer kansen krijgen om zelf natuur en recreatieterreinen aan te leggen en te beheren. Provincies en natuurorganisaties doen er goed aan bij nieuwe natuurprojecten direct agrariërs te betrekken. Boeren en Agrarische natuurverenigingen moeten ook het eerste recht hebben om natuur aan te leggen op eigen grond, als die grond een natuurbestemming heeft.

Dat is de kern van een manifest dat minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Tammo Beishuizen (LTO Nederland) vanmiddag in Groenekan hebben gepresenteerd op de conferentie "Natuurlijk lukt het!, Met meer boeren als natuurondernemer."

Volgens minister Verburg zijn agrariërs het stille vermogen van natuur en landschap. Er valt veel te winnen als de boeren naast bestaande natuurorganisaties een grote rol krijgen bij de aanleg en het beheer van natuur, aldus de minister. Er komt sneller natuur bij, wat helpt bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en recreatiegebieden rondom de steden. De overheid hoeft daarnaast minder grond aan te kopen voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden en dus ook minder vaak tot onteigening over te gaan. Voor de boeren levert een grotere betrokkenheid ook het nodige op. Ze kunnen er financieel wijzer van worden als ze natuurbeheer integreren in hun bedrijfsvoering. Voor de sociale structuur op het platteland is het ook goed, omdat de boeren op hun grond kunnen blijven.

Minister Verburg en LTO-bestuurder Beishuizen hebben de eerste exemplaren van het manifest vandaag aangeboden aan 10 agrarische natuurondernemers. Het gaat om ondernemers verspreid over Nederland die ieder op hun eigen manier met succes het boerenbedrijf combineren met aanleg of beheer van natuur en landschap. Volgens LTO en LNV geven de boeren een goed voorbeeld dat breed opvolging verdient. Dit vereist wel een cultuuromslag in denken, bij niet alleen overheden en terreinbeherende organisaties, maar ook bij de boeren zelf. In het manifest worden de agrariërs opgeroepen om de commerciële mogelijkheden die er liggen te benutten.

Met de conferentie in Fort Voordorp en het manifest willen LNV en LTO een impuls geven aan de bijdrage die agrariërs leveren aan natuur, landschap en recreatie. Volgens het manifest staat niet de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur ter discussie, maar wel de manier waarop de natuur- en recreatiedoelen in Nederland, óók door boeren, behaald kunnen worden. Tweederde van het land is in boerenhanden. Boeren verdienen in de ogen van de minister een gelijkwaardiger positie. Dit sluit ook aan bij de koers die wordt ingezet met het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, waarbij het accent van inkomenssteun voor agrariërs verschuift naar beloning van boeren die een bijdrage leveren aan het beheer van landschap en natuur.
(BRON:www.minlnv.nl)

KLIK HIER VOOR HET MANIFEST

dinsdag 1 september 2009

Vuelta langs 't Andersche diep

Afgelopen Zondag kwam de Vuelta, de wielerronde van Spanje langs ons bedrijf. Uiteraard deden wij mee aan versiering en reclame. Als ludieke verwelkoming van de Vuelta hadden wij een levensechte stier in de tuin van ons bedrijf staan. Dit te samen met een mooi spandoek met goede promotie voor ons bedrijf en een spandoek van boeuf d'or, dit zorgde voor veel bekijks.dinsdag 13 januari 2009

Jan en Rita Ubels genomineerd voor de CRV vleesveetrofee!

CRV wil met deze nieuwe award het meest professionele vleesveebedrijf uit Vlaanderen en Nederland belonen.
Iedereen kan na het bekijken van de videoreportages stemmen op www.veeteeltvlees.nl. Ook zal er de mogelijkheid komen om via deze website te stemmen.

Klik hier om te Stemmen en de bedrijfsreportage te zien.

donderdag 28 augustus 2008

Nieuw stuk Pieterpad nu officieel geopend

Anderen- Gedeputeerde Rein Munniksma heeft vorige week dinsdag de nieuwe aftakking van het Pieterpad bij Anderen in gebruik genomen. Het grootste wandelpad van Nederland loopt nu ook door het Andersche Diep. Het beekdal wordt gepasseerd via een prachtige historische Voorde, een oude doorwaadbare plaats in de beek. Munniksma was de eerste die de oversteek door het diep nam en kwam met droge voeten op de andere oever.


De wandelaars kunnen nu genieten van het natuurgebied het Andersche Diep, een prachtig beekdal in de bovenloop van de Drentsche Aa. Het heeft een hoge natuur- en landschapswaarde.

In het gebied grazen honderden Charolais koeien met hun kalveren. Met dit vee beheert de Familie Ubels het gebied als erfpachter van Staatsbosbeheer.

Het nieuwe stukje Pieterpad, dat dit jaar 25-jarig jubileum viert, ligt vlak bij de boerderij van Ubels aan de Provincialeweg 1 in Anderen. Het bedrijf is te vinden aan de weg van Rolde naar Gieten, direct na het viaduct met de N33 aan de rechterkant (gezien vanuit Rolde).

woensdag 20 augustus 2008

graspiepers en ander volk-- Door onze burgemeester Eric Oosterhout

In Aa en Hunze valt het met het parkeerprobleem wel mee, om het voorzichtig te zeggen. Maar als ik ’s middags mijn auto wil parkeren bij de boerderij van de familie Ubels in Anderen, moet ik de berm in.

Al gauw een man of vijftig wil de opening bijwonen van een nieuw stuk Pieterpad. Het zijn van die uitnodigingen waar je maar wat graag gevolg aan geeft in de schemering van vakantie en werk.

Ik krijg er geen spijt van. Bij de openingswandeling met voorganger en gedeputeerde Munniksma herhaal ik een van mijn motto's: in Aa en Hunze, de mooiste gemeente van Nederland kan een heleboel, maar dat lukt alleen maar als diverse instellingen/mensen de handen ineenslaan. Dit is weer zo'n prachtig voorbeeld. Hoe krijg je het befaamde Pieterpad door het even befaamde, maar zo kwetsbare natuurgebied Andersche Diep. Dat lukt alleen maar met een betrokken veehouder/ beheerder en de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied. Zij zochten de samenwerking met de Werkgroep Pieterpad, Staatsbosbeheer, IVN en de Stichting Historie Anderen. Tijdens de wandeling vertellen ze allemaal vanuit hun invalshoek over de Pieterpadclan, het ijzererts, de vernatting en de vele graspiepers. Met elkaar ontstaat er een prachtig geheel: weer een nieuwe route door een prachtig gebied (zie hiervoor onderstaand kaartje).

Kaartje PieterpadNa een borrel bij de nieuwe 'voorde' wandel ik op mijn gemakje terug. Het waait hard, aan het zwerk de ene mooie wolkenformatie na de andere en ik kijk kilometers uit over het prachtige beekdal. Hier kom ik rap terug voor een lekker hardlooptochtje. Tuurlijk, het was mooi in de Provence, op de Galibier keken we naar de Mont Blanc en ook bij Grenoble was het aardig. Maar wat kan erop tegen een winderige eenvoudige woensdagmiddag bij het diep van Anderen.

(Bron: http://www.aaenhunze.nl/content.jsp?objectid=67661)